اخبار داغ

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

معرفی فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت کسب و […]

 • کد مطلب : 144298
 • فروردین ۲۴, ۱۴۰۱ - 1:08 ب.ظ
 • 61 بازدید
 •  سرکار خانم مریم قلمباز به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

   سرکار خانم مریم قلمباز به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،  سرکار خانم مریم قلمباز به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه […]

 • کد مطلب : 142863
 • اسفند ۱۱, ۱۴۰۰ - 5:01 ب.ظ
 • 80 بازدید
 • جناب آقای منصور کیانی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  جناب آقای منصور کیانی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای منصور کیانی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت […]

 • کد مطلب : 138377
 • آذر ۴, ۱۴۰۰ - 5:38 ب.ظ
 • 89 بازدید
 • سرکار خانم دکتر کیمیا دریسی به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  سرکار خانم دکتر کیمیا دریسی به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،سرکار خانم دکتر کیمیا دریسی به عنوان عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 133044
 • شهریور ۲۵, ۱۴۰۰ - 12:06 ب.ظ
 • 85 بازدید
 • سرکار خانم نگار آرین فر به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  سرکار خانم نگار آرین فر به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،سرکار خانم نگار آرین فربه عنوان عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد […]

 • کد مطلب : 98977
 • مرداد ۲۰, ۱۴۰۰ - 9:40 ق.ظ
 • 68 بازدید
 • سرکار خانم مینا فرجامی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  سرکار خانم مینا فرجامی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،سرکار خانم مینا فرجامی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ […]

 • کد مطلب : 53655
 • خرداد ۱۷, ۱۴۰۰ - 10:13 ق.ظ
 • 72 بازدید
 • سرکار خانم آرزو بهمن پور خانی آبادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  سرکار خانم آرزو بهمن پور خانی آبادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،سرکار خانم آرزو بهمن پور خانی آبادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در […]

 • کد مطلب : 47825
 • اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰ - 7:16 ب.ظ
 • 48 بازدید
 • جناب آقای معراج جهانگیری به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  جناب آقای معراج جهانگیری به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،جناب آقای معراج جهانگیری به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ […]

 • کد مطلب : 46319
 • اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰ - 6:05 ب.ظ
 • 95 بازدید
 • جناب آقای بهنام دهقانزاده به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  جناب آقای بهنام دهقانزاده به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز،جناب آقای بهنام دهقانزاده به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان منصوب گردید فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (عمومی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۰۲۱ در فروردین ماه ۱۳۹۸ از وزارت […]

 • کد مطلب : 45758
 • فروردین ۳۱, ۱۴۰۰ - 10:28 ق.ظ
 • 75 بازدید