یادداشت و تحلیل

بهبود بازار نفت؛ چالش‌ها و سناریوهای پیش رو

بازار نفت در سال‌های اخیر با بزرگ‌ترین بحران خود روبه‌رو بوده است؛ زیرا ابعاد منفی همه‌گیری ویروس کرونا و پیش از آن، جنگ قیمت بین عربستان سعودی و روسیه به نحو قابل توجهی بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت. شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ قیمت بین عربستان سعودی و ر... بیشتر بدانید

حوزه و دانشگاه

جناب آقای مهندس علیرضا راستی کردار به عنوان عضو کمیته علمی و داوران ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز منصوب گردید

به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای مهندس علیرضا راستی کردار، به عنوان عضو کمیته علمی و داوران ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز منصوب گردید. ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد ب... بیشتر بدانید

گزارش و گفتگو

ما را به اشتراک بگذارید