اخبار داغ

فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی

جناب آقای دکتر محمد اسلامی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

جناب آقای دکتر محمد اسلامی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای مهندس محمد اسلامی به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 136170
 • آبان ۷, ۱۴۰۰ - 7:32 ب.ظ
 • 71 بازدید
 • سرکار خانم دکتر فریده باتقوا به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  سرکار خانم دکتر فریده باتقوا به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، سرکار خانم دکتر فریده باتقوا به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 132954
 • شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ - 11:07 ق.ظ
 • 86 بازدید
 • جناب آقای مهندس علی مرادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  جناب آقای مهندس علی مرادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای مهندس علی مرادی به عنوان عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت […]

 • کد مطلب : 128419
 • شهریور ۱۷, ۱۴۰۰ - 10:35 ب.ظ
 • 77 بازدید
 • سرکار خانم مهندس زهرا درخشان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  سرکار خانم مهندس زهرا درخشان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، سرکار خانم مهندس زهرا درخشان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 125408
 • شهریور ۱۵, ۱۴۰۰ - 1:15 ب.ظ
 • 59 بازدید
 • جناب آقای مهندس محمد آرین پور به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  جناب آقای مهندس محمد آرین پور به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای مهندس محمد آرین پور به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ […]

 • کد مطلب : 125113
 • شهریور ۱۵, ۱۴۰۰ - 9:57 ق.ظ
 • 69 بازدید
 • سرکار خانم فاطمه شجاعی جشوقانی به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  سرکار خانم فاطمه شجاعی جشوقانی به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، سرکار خانم فاطمه شجاعی جشوقانی به عنوان عضو کمیته داوران فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 118282
 • شهریور ۸, ۱۴۰۰ - 9:04 ب.ظ
 • 48 بازدید
 • جناب آقای مهندس سعید صالحیان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  جناب آقای مهندس سعید صالحیان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید

  به گزارش تجهیز نیوز، جناب آقای مهندس سعید صالحیان به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی در شیمی منصوب گردید. نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی وابسته به مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره ۸۵۸۷۳ در آبان ماه ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و […]

 • کد مطلب : 83918
 • مرداد ۵, ۱۴۰۰ - 2:16 ب.ظ
 • 66 بازدید