اخبار داغ

آلودگی

مزایای تکنیک های گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین

مزایای تکنیک های گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین

سمیت فلزات سنگین و تجمع آن ها در زنجیره های غذایی یکی از اصلی ترین معضلات زیست محیطی و بهداشتی جوامع مدرن است. رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ […]

 • کد مطلب : 26234
 • بهمن ۲۲, ۱۳۹۹ - 3:39 ب.ظ
 • 76 بازدید
 • معدن و مساله دریافت مجوز محیط زیستی

  معدن و مساله دریافت مجوز محیط زیستی

  فعالیت در بخش معدن نیازمند یک مجوز اساسی و اصلی به نام ماده ۱۱ هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست است. به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، ماده ۱۱ هوای پاک می‌گوید بر این اساس، هرگونه احداث ، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط […]

 • کد مطلب : 8552
 • آبان ۱۴, ۱۳۹۹ - 5:46 ق.ظ
 • 59 بازدید
 • مشکلات و آلودگی ناشی از پسماندها

  مشکلات و آلودگی ناشی از پسماندها

  محیط‌زیست در اثر افزایش تولید زباله‌های شهری دچار مشکلات متعددی شده است. این پسماندها موجب آلودگی خاک، آب‌های سطحی و زیرزمینی و هوا می‌شوند. دیدگاه‌های سنتی مبنی بر رهاسازی و تلنبار زباله ، علتی برای تشدید اثرات زیست‌محیطی و ایجاد مشکلات متعدد در بسیاری از کشورها است. مواد زائد جامد یکی از عواملی می‌باشند که […]

 • کد مطلب : 23725
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ - 1:21 ب.ظ
 • 147 بازدید