اخبار داغ

بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینه های مدیریت پسماند

امروزه تولید انواع زائدات جامد و بروز انواع ناسازگاری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مربوط به آن‌ها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده‌ای درزمینه جمع‌آوری، حمل‌ونقل، پردازش و دفع این‌گونه زائدات مواجه ساخته است. با توجه به اثرات منفی متعدد ناشی از زباله‌های شهری تولیدشده، نیاز به اعمالمدیریت صحیح و انتخاب راهکارهای مناسب […]

اشتراک گذاری
22 بهمن 1399
130 بازدید
کد مطلب : 26244

امروزه تولید انواع زائدات جامد و بروز انواع ناسازگاری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مربوط به آن‌ها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده‌ای درزمینه جمع‌آوری، حمل‌ونقل، پردازش و دفع این‌گونه زائدات مواجه ساخته است. با توجه به اثرات منفی متعدد ناشی از زباله‌های شهری تولیدشده، نیاز به اعمالمدیریت صحیح و انتخاب راهکارهای مناسب جهت به حداقل رساندن این اثرات و بهبود محیط‌زیست به‌شدت احساس می‌گردد. در این راستا به‌کارگیری روش‌های علمی محیط‌زیستی می‌تواند اطمینان کافی از رعایت سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های طرح‌ها را در جهت تأمین ضوابط، معیارها و قوانین محیط‌زیستی فراهم آورد. ابزارهای متعددی جهت پیش‌بینی و کاهش اثرات طرح‌ها و گزینه‌های مدیریت پسماند وجود دارد که یکی از آن‌ها ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) می باشد. در این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینه های مختلف مدیریت پسماند شامل: دفن غیر بهداشتی، بازیافت، کمپوست، دفن بهداشتی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی برای شهر سیرجان انجام پذیرفت. نتایج نشان داد کمپوست با امتیاز نهایی ۴۵/۲-کمترین اثرات زیست محیطی را نسبت به سایر گزینه ها داشته است همچنین گزینه دفن غیر بهداشتی با امتیاز نهایی ۳۴/۳- دارای بیشترین اثرات منفی بوده و به عنوان اولویت چهارم معرفی شد و نشان داد که ادامه دفن زباله ها به شیوه کنونی نمی تواند گزینه مناسبی برای مدیریت پسماندهای شهر سیرجان باشد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://omranclinic.ir/product/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *