اخبار داغ

مراتب ثبت ۶۰ اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی‌تاریخی به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، در یکی از نامه‌های محمدحسن طالبیان به آمده است:  «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های […]

اشتراک گذاری
14 شهریور 1400
178 بازدید
کد مطلب : 124642

به گزارش پایگاه خبری تجهیزنیوز، در یکی از نامه‌های محمدحسن طالبیان به آمده است: 

«در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی «سنگ نگاره بازه مکان» واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان بینالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، ۱۵۰۰ متری غرب روستای مایان وسطی که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۲۹۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود. اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.»

همچنین در ۵۹ نامه مشابه دیگر معاون میراث‌فرهنگی کشور به استاندار خراسان رضوی مراتب ثبت ۵۹ اثر در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی به شرح زیر ابلاغ شد: 

 1. «انبار غله کندکلی» واقع درشهرستان سرخس، بخش مرکزی، دهستان سرخس، روستای کندلی، در فاصله ۱۰۰ متری از حمام کندکلی به شماره ۱۱۷ مورخ ۹۹/۲/۳۰
 2. «خانه استاد مشکاتیان» واقع در شهرستان نیشابور، بخش مرکزی، شهر نیشابور، بلوار بعثت، بعثت ۲۱ (کوی نگارستان) به شماره ۱۱۸ مورخ ۹۹/۲/۳۰
 3. «حوض انبار سعدآباد» واقع در شهرستان تایباد، بخش مرکزی، ضلع شمالی شهر کاریز به شماره ۱۳۲ مورخ ۹۹/۴/۲
 4. «حمام قدیمی ایله» واقع در شهرستان تایباد، بخش مرکزی، دهستان کرات، روستای ایله به شماره ۱۳۳ مورخ ۹۹/۴/۲
 5. «تپه گبرآباد» واقع در شهرستان قوچان به شماره ۱۳۴ مورخ ۹۹/۴/۲
 6. «تپه غربی مرزان» واقع در شهرستان فیروزه، به شماره ۱۳۵ مورخ ۹۹/۴/۲
 7. «مسجد کامه» واقع در شهرستان بجستان، بخش مرکزی، دهستان بجستان، روستای کامه (۱۶ کیلومتری جنوب شرقی بجستان) به شماره ۱۳۶ مورخ ۹۹/۴/۲
 8. «مسجد ابوالخازن» واقع در شهرستان بجستان، بخش مرکزی، دهستان جزین، روستای ابولخازن (۲۰ کیلومتری جنوب غربی بجستان) به شماره ۱۳۷ مورخ ۹۹/۴/۲
 9. «مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (بی‌بی فاطمه)» واقع در شهرستان بجستان، بخش مرکزی، دهستان جزین، روستای نوق (۲۳ کیلومتری جنوب بجستان) به شماره ۱۳۸ مورخ ۹۹/۴/۲
 10. «بنای مزار افکان» واقع در شهرستان بجستان، بخش مرکزی، دهستان جزین، روستای بقچر و افکان (۲۵ کیلومتری جنوب شرقی بجستان) به شماره ۱۳۹ مور ۹۹/۴/۲
 11. «حوض انبار ایله» واقع در شهرستان تایباد، بخش مرکزی، دهستان کرات، ابتدای ورودی روستای ایله، جنب حمام قدیمی به شماره ۱۴۰ مورخ ۹۹/۴/۲
 12. «محوطه کبیر» واقع در شهرستان چناران به شماره ۱۴۱ مورخ ۹۹/۴/۲
 13. «تپه نسیم‌آباد» واقع در شهرستان قوچان به شماره ۱۴۲ مورخ ۹۹/۴/۲
 14. «تپه باغ تپه» واقع در شهرستان قوچان به شماره ۱۴۳ مورخ ۹۹/۴/۲
 15. «تپه قلعه سنگی اردلان» واقع در شهرستان فیروزه به شماره ۱۴۴ مورخ ۹۹/۴/۲
 16. «تپه کاریز بداغ» واقع در شهرستان فریمان به شماره ۱۴۵ مورخ ۹۹/۴/۲
 17. «محوطه قبرستان کهنه گوارشگان» واقع در شهرستان چناران به شماره ۱۴۶ مورخ ۹۹/۴/۲
 18. «محوطه تاریخی سبز و خرم» واقع در شهرستان تربت حیدریه به شماره ۱۴۷ مورخ ۹۹/۴/۲
 19. «تپه فرهاد گرد۲» واقع در شهرستان فریمان به شماره ۱۴۸ مورخ ۹۹/۴/۲
 20. «قراول تپه» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۰ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 21. «تپه سرچشمه» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۱ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 22. «تپه سیاه» واقع در شهرستان تایباد به شماره ۱۸۲ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 23. «تپه قنات» واقع در شهرستان تایباد به شماره ۱۸۳ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 24. «تپه انبزک» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۴ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 25. «تپه قبرستان حیانو» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۵ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 26. «تپه یکه باغ» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۶ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 27. «تپه آجری» واقع در در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۷ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 28. «تپه سفید» واقع در شهرستان تایباد به شماره ۱۸۸ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 29. «تپه شیخ‌آباد» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۸۹ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 30. «تپه کال آقایه» واقع در شهرستان تربت جام به شماره ۱۹۰ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 31. «تپه جملی» واقع در شهرستان تایباد به شماره ۱۹۱ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 32. «محوطه تاریخی قبرستان کشکک» واقع در شهرستان تایباد به شماره ۲۳۰ مورخ ۹۹/۵/۲۰
 33. «سنگ نگاره‌های کلات عبدل» واقع در شهرستان بینالود به شماره ۲۶۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 34. «تپه سنجدک» واقع در شهرستان زاوه به شماره ۲۶۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 35. «تپه آسیاب کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۶۸ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 36. «تپه کال چغوک کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۶۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 37. «محوطه چرم کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۷۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 38. «محوطه سلطانقلی کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۷۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 39. «تپه لایین کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۷۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 40. «باغ وعمارت قوامی نیشابور» واقع در شهرستان نیشابور، بخش مرکزی، شهر نیشابور، خیابان امام خمینی، کوچه قوامی، روبروی بیمارستان ۲۲ بهمن به شماره ۲۷۳ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 41. «باغ تاریخی بند فریمان و مستحدثات آن» واقع در شهرستان فریمان، بخش مرکزی، شهر فریمان به شماره ۲۷۴ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 42. «مدرسه باقریه» واقع در شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، خیابان امام رضا (خیابان تهران) مقابل پمپ بنزین، داخل امام رضا ۲۴، کوچه باقریه به شماره ۲۷۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 43. «تپه سراوبند کاریزک ناگهانی» واقع در شهرستان زاوه به شماره ۲۷۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 44. «بقایای بنای تاریخی پطرو» واقع در شهرستان زاوه، بخش مرکزی، دهستان صفاییه، روستای پطرو، غرب روستای پطرو به شماره ۲۷۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 45. «محوطه تاریخی الله نظر» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۷۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 46. «ساختمان قدیم دادگستری فریمان» واقع در شهرستان فریمان، بخش مرکزی، شهر فریمان، در حاشیه خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی به شماره ۲۸۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 47. «تپه احمدآباد کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۸۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 48. «محوطه تاریخی اسلام قلعه سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۳ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 49. «محوطه تاریخی دولت‌آباد سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۴ مورخ ۹۹/۱۲//۱۳
 50. «یخدان طرقبه» واقع در شهرستان بینالود به شماره ۲۸۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 51. «تپه بغبغو سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 52. «محوطه زاوین کلات» واقع در شهرستان کلات به شماره ۲۸۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 53. «سنگ نگاره‌های دره داغستان» واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، ابتدای دره داغستان به شماره ۲۸۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 54. «سنگ نگاره‌های چشمه توت» واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، دهستان درزآب، ۲ کیلومتری روستای حصار به شماره ۲۹۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 55. «سنگ نگاره‌های بند دیزدر» واقع در شهرستان بینالود، بخش شاندیز، شهر شاندیز، ۱۶ متری جنوب منطقه‌ای به نام تخته شاهی به شماره ۲۹۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 56. «صحنه سنگ‌نگاره بالندر» واقع در شهرستان مشهد، بخش احمدآباد، ۱ کیلومتری روستای بالندر به شماره ۲۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 57. «سنگ نگاره‌های کال خرگوشی» واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، ۳ کیلومتری شرق حصار به شماره ۲۹۳ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 58. «سنگ نگاره بازه خانه» واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، ۷۰۰ متری غرب جاده مایان وسطی به شماره ۲۹۴ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 59. «سنگ نگاره‌های سیر زار» واقع در شهرستان بینالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، ۱۰۰ متری روستای سیرزار به شماره ۲۹۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *