اخبار داغ

آبشاری زیبا در کوه های زاگرس “آبشار زردلیمه” منطقه ای بکر و دیدنی برای کوهنوردان و عاشقان طبیعت

به نام هم اویی کهخداوندنام خداوندجایخداوندروزی ده رهنمایبه گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز به نقل از پایگاه خبری بازتاب خوزستان خداوندی که آبشاربیشه ی زردلیمه رادراین تنگه که کوهایش به آسمان می رسندآفریدآبشارزردلیمه زیباست ،زیباست وپرشکوه، طنین صدایش آوای عشق است، روان آبهایش به رنگ ترمه های ترنه ی مهتاب درشب چهارده است ورقص نوردرزلف […]

اشتراک گذاری
17 اسفند 1399
125 بازدید
کد مطلب : 33368

به نام هم اویی که
خداوندنام خداوندجای
خداوندروزی ده رهنمای
به گزارش پایگاه خبری تجهیز نیوز به نقل از پایگاه خبری بازتاب خوزستان خداوندی که آبشاربیشه ی زردلیمه رادراین تنگه که کوهایش به آسمان می رسندآفرید
آبشارزردلیمه زیباست ،زیباست وپرشکوه، طنین صدایش آوای عشق است، روان آبهایش به رنگ ترمه های ترنه ی مهتاب درشب چهارده است


ورقص نوردرزلف درختان بیشه اش به رنگ طلا دارددراینجابوسه آب برسنگ، پشنگه های می آفریندکه تداعی گرعشقبازی پروانه هادرنرگس زاران سوسن مال است این بهشتی ترین آب وآبشارزاگرس مرکزی ازپای صخره ای بلند.به فوران می کندوقتی درپهنه ای باعرض بیش ازسیصدمترازبلندای به زیر می غلطدبرای رسیدن به بزرگترین شاخه کارون یعنی آب بازفت بسیارکم طاقت است برفی که زمستان دربلندای مشرف دینارون می باردوآنهمه برفی که درچال دنگون ازمناطق حاشیه دینارون انباشته میشود پس ازذوب شدن برف به زمین ،زمینی که بالای همین صخره ی ستبره ای که دراینجابه تله عبدلی مشهور است فرود می رودوآنگاه درپای این صخره ی سربه آسمان ستوده اززمین می جوشد.واندکی بعدکه به آبشاربدل میشودکه به آبشاربیشه ی زردلیمه معروف است آبشارزردلیمه بزرگترین آبشارزاگرس است هم ازنظرحجم آبی که یکجاازهرصخره پایین پرتاب میشودوهم ازنظرپهناوعرض بزرگترین وپهن ترین آبشارزاگرس می باشد آبشارزرد لیمه وآبشاری زیباوناشناخته است این آبشارازنظرجغرافیایی درشمال غربی منطقه دینارون دراستان چهارمحال بختیاری واقع است آبشاربه این دلیل به آبشاربیشه ی زرد لیمه معروف است که پس ازپرتاب شدن ازصخره به درون بیشه که بعدازظهرهابه دلیل تابش نورخورشیدوسبزی درختانش کمی به زردی میگرایدوارد میشودودرسرزمینی که نامش لیمه است ومتعلق به طایفه ی سهیددینارونی میباشددیدن این آبشاررابه همه ی طبیعت دوستان توصیه میکنم هرچندبرای رسیدن به آن زجروزحمت بسیاربایدکشیددیدنش امالذتبخش است.نزدیکترین راه رسیدن به آب وآبشارباماشین ازبخش بازفت چمن گلی به تورک تهله دون وپیاده شدن درمنطقه سه جووگذارارمناطق چون بام شیری دون وگوشیربنواست سپس باجره عبورازرودکارون به آبشارزردلیمه میرسیم
شمارابه تحمل رنج رسیدن به آن دعوت میکنیم

جمشید سعیدی پور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *