اخبار داغ

مرادعلی سعیدی پور؛تقدیر نامه ای برای سرداراسعد بختیاری و یادی از مشروطیت

مرادعلی سعیدی پور تقدیرنامه ای برای سرداراسدبختیاری ویادی ازانقلاب مشروطیت ازروزی که زمزمه های آزادی خواهی ودموکراسی طلبی مردم ایران به بارنشست ومظفرالدین شاه قاجار درسیزدهمین روز ازماه مرداد ۱۲۸۵خورشیدی به خواست مردم گردن نهادوفرمان مشروطیت راصادرکردیکصدوچهارده سال میگذرد درجهاردهم مهرماه همان سال باحضورنمایندگان منتخب مردم مجلس تشکیل شده شاه در۲۴دی ماه ۱۲۸۵خورشیدی درگذشت ودر۲۷دی […]

اشتراک گذاری
22 تیر 1399
195 بازدید
کد مطلب : 2619

مرادعلی سعیدی پور

تقدیرنامه ای برای سرداراسدبختیاری ویادی ازانقلاب مشروطیت

ازروزی که زمزمه های آزادی خواهی ودموکراسی طلبی مردم ایران به بارنشست ومظفرالدین شاه قاجار درسیزدهمین روز ازماه مرداد ۱۲۸۵خورشیدی به خواست مردم گردن نهادوفرمان مشروطیت راصادرکردیکصدوچهارده سال میگذرد
درجهاردهم مهرماه همان سال باحضورنمایندگان منتخب مردم مجلس تشکیل شده شاه در۲۴دی ماه ۱۲۸۵خورشیدی درگذشت ودر۲۷دی ماه همان سال محمدعلی شاه فرزندمستبدش به پادشاهی رسید.شاه جدیددردوم تیرماه ۱۲۸۷خورشیدی باهمدستی بیگانه ای به ناموسرهنگ لیاخوف روسی نهال نورسته ی نهادحکومت مردن برمردم ایران یعنی مجلس شورا رابه توپ بست تابساط حکومت استبدادی خودرا دوباره درمملکت برپادارد. این واقعه آزادی خواهان ایرانیدبه ویژه بختیاری ها رابه جنبش درآوردتابرای برقرای دوباره مشروطیت بپاخیزند.
سرانجام بختیارها به رهبری بزرگانی چون ابراهیم خان ضرغام السلطنه وفرزندبرومندش ابوالقاسم ضرغام و نجف قلی خان صمصام السلطنه باجانفشانی جوانان دلیر بختیاری درآغازاصفهان رااز سیطرهدی استبدا رهانیده سپس بارهبری خردمندانه ی علی قلی خان سردار اسعد بختیاری برای آزادی پایتخت ازقیدوبندخودکامگی حرکت کرد تاباکمک سایرآزادی خواهان ایرانی بویژه انقلابیون گیلان که زیر فرمان محمدولی خان سپهدارتنکابنی بپاخواسته بودند.در۲۵تیرماه سال۱۲۸۸ایران وتهران راازاسارت آزادکردند تابنیان استبداد مطلقه راازایران ریشه کن کنند ودرخاطره همه ی ایرانیان ان روز وامروز و روزگاران آینده یادگاربماندکه حکومت های استبدادی جاییردرتاریخ نخواهند داشت بدون تردید نقش سرداراسعد بختیاری درپیروزی آن حماسه ی پرشکوه آن قدربا اهمیت وچشمگیر بود که بعد ازپناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روس،وقتی مجلس دوباره تشکیل شد دراولین اقدام سپاسنامه ای راازجانب ملت ایران به آن مرد سرافرازهمیشه ماندگار درتاری خداهدا کرد که برای آگاهی نسل جوان به همه ی دوستداران آبادانی ایران عزیز تقدیم می شود
مجلس شورای ملی
ازفداکاری ها ومجاهدت غیرتمند انه ی حضرت علی قلی خان سرداراسعد امرا وافراد جلیل بختیاری که ممد آزادی ایران ازقید اسارت ورقیت ارباب ظلم و عدوان گردید وازمشاق ومتاعبی که برای تامین سعادت استقبال ایران تحمیل فرمودند، تشکرات صمیمی ملت راتقدیم مجاهدین وتاییدات الهی راتکمیل اقداماتی در راه آزادی وآسایش ملت ایران کرده اند،برای این وجود محترم ازخداوند متعال مسئلت می نماید.
رئیس مجلس شورای ملی
صادق مستشارالدوله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *