تجهیزنیوز مقاله 964

فوق لیسانس مهندسی صنایع ،لیسانس مهندسی نفت،کارشناس امور ورزش شرکت فولاد خوزستان مدرس دانشگاه، خبرنگار و عضو اصلی خانه مطبوعات