هیئت تحریریه پایگاه خبری

مدیر مسئول سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر سایت سیدحسین طاهرزاده
معاون مطبوعاتی عادل سعیدی پور
دبیر سرویس نفت گاز و پتروشیمی زهرا عبادی
دبیر سرویس صنعت محسن عزیزی
دبیر سرویس اقتصاد ساحل عیسی بیگی
دبیر سرویس سلامت و جامعه سرکار خانم فائزه جباری
دبیر سیاست و انتخابات علیرضا گل محمدی
سردبیر مهدی قاسمی
دبیر سرویس علم و فناوری سید محمدرضا حسینی علی آباد
دبیرسرویس حوزه ودانشگاه سرکار خانم ناهید تنها
دبیرسرویس بانوان سرکارخانم لیلا قاسمی
دبیر سرویس فرهنگ و هنر سرکارخانم نیوشا دقیقی ماسوله
ما را به اشتراک بگذارید