اخبار داغ
مدیر مسئول سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر سایت سیدحسین طاهرزاده
سردبیر سید محمدرضا حسینی علی آباد
معاون مطبوعاتی عادل سعیدی پور

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.