هیئت تحریریه پایگاه خبری

مدیر مسئول سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر سایت سیدحسین طاهرزاده
معاون مطبوعاتی عادل سعیدی پور
دبیر سرویس صنعت محسن عزیزی
دبیر سرویس اقتصاد و بازار ساحل عیسی بیگی
سردبیر نیوشا دقیقی ماسوله
دبیر سرویس بین الملل مهدی قاسمی
دبیر سرویس سیاست علیرضا گل محمدی
ما را به اشتراک بگذارید