هیئت تحریریه پایگاه خبری

مدیر مسئول سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر سایت سیدحسین طاهرزاده
معاون مطبوعاتی عادل سعیدی پور
دبیر سرویس نفت گاز و پتروشیمی زهرا عبادی
دبیر سرویس صنعت محسن عزیزی
دبیر سرویس حوزه و دانشگاه ساحل عیسی بیگی
سردبیر مهدی قاسمی
دبیر سرویس علم و فناوری سید محمدرضا حسینی علی آباد
دبیر سرویس فرهنگ و هنر سرکارخانم نیوشا دقیقی ماسوله
دبیردین و اندیشه علیرضا گل محمدی
دبیر علم و فناوری انیتا محبی
ما را به اشتراک بگذارید