جشنواره سراسری ادبی و هنری سیدالشهداء

ساختار سازمانی:

ریاست جشنواره: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
دبیر علمی جشنواره: سید محمدرضا حسینی علی آباد
دبیر اجرایی جشنواره: نیوشا دقیقی ماسوله
هیئت داوران جشنواره:
۱- خانم نجمه اعظم پور
۲- آقای محمد رشیدپور
۳- آقای داوود قادرزاده
۴- آقای محمد آذرکیش
۵- آقای علی بهرامی کهیش
۶- آقای حمید تجلی فرد
۷- آقای علیرضا رشنو
۸- خانم سمیه مقدمی نیا
۹- آقای سید پدرام موسوی

در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام با شماره ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶ تماس حاصل نمایید

ارسال آثار

ما را به اشتراک بگذارید